http://uva.nl/

SNE Master Research Projects 2005 - 2006

2004-
2005
2005-
2006
2006-
2007
2007-
2008
2008-
2009
2009-
2010
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
2016-
2017
2017-
2018
2018-
2019
2019-
2020
2020-
2021
2021-
2022
Contact TimeLine Projects LeftOver Projects Presentations-rp1 Presentations-rp2 Objective Process Tips Project Proposal

Research Projects 1 and 2 (RP1 and RP2)

The course objective is to ensure that students become acquainted with problems from the field of practice through two short projects, which require the development of non-trivial methods, concepts and solutions. After this course, students should be able to:

Intro slides this year:  CdL-2005-11-03-snb.pdf


Contacts


Projects

RP1: The 1th project timeframe starts monday jan 9th, ends friday feb 3th 2006.
RP2: The 2th project timeframe starts tuesday june 6th, ends friday june 30th 2006.
Here is a list of student projects for Jan 2006 and/or june 2006. In a futile lightweight way to prevent spamming I replaced "@" by "=>" below.
Color code: if box under R is gray-blue I got the first report. If it is green I got the report and the link should be working. If dark blue, the report is in but for some reason needs to be confidential.
The not chosen projects from this year are archived in this page.

#
title + summary
supervisor contact

students
R

P
1
/
2

7

HPC parallel file system.

De afdeling High Performance Computing (HPC) verzorgt onder andere het beheer van een PC cluster. Op dit Linux cluster is het wenselijk een parallel filesysteem te implementeren. Voor het Linux operating systeem zijn een aantal parallelle filesystemen beschikbaar; wij willen echter de keuze beperken tot PVFS en GFS. Het doel van de opdracht is om een advies uit te brengen aangaande deze twee filesystemen.
Werkzaamheden: De student installeert en evalueert (door middel van benchmarking) de parallelle filesystemen PVFS en GFS op testnodes. De student produceert een rapport waarin zijn/haar bevindingen beschreven staan en adviseert welk filesysteem we moeten gaan implementeren op de productiecluster.
Huub Stoffers <hs=>sara.nl>
Ans Sullot <Ans=>sara.nl>

Fangbin Liu
<fliu=>science.uva.nl>
R

P
1
11

Intrusion Detection System.

Ten aanzien van het SURFnet IDS project (http://ids.surfnet.nl) de volgende onderwerpen:
  • onderzoek naar veiligheid c.q. beveiliging van de SURFnet IDS dienst
Rogier Spoor <rogier.spoor=>SURFnet.nl>

Lourens Bordewijk <lbordewijk=>os3.nl>
Jimmy mace <mace=>os3.nl>
R

P
1
12

Passieve DNS replicatie.

Onderzoeken hoe passive dns replicatie ingezet kan worden bij SURFnet
Rogier Spoor <rogier.spoor=>SURFnet.nl>
Wim Biemolt <Wim.Biemolt=>surfnet.nl>

Dirk-Jan van Helmond <dirkjan=>os3.nl>
Antoine Schonewille
<talitwan=>os3.nl>
R

P
1
19

Virtualisatie en distributie.

Onderzoek naar de mogelijkheden, de toepassing en het gebruik van virtualisatietechnieken met behulp van VMware VirtualCenter en  P2V Assistant. Het onderzoek vindt plaats in een professionele omgeving waar reeds gebruik gemaakt wordt van virtuele machines op basis van VMware. Het doel van dit onderzoek is tweeledig:
  • Virtualisatie van een fysieke omgeving naar een virtuele omgeving met behoud van alle applicaties en instellingen
  • Distributie van meerdere virtuele servers over een infrastructuur bestaande uit meerdere VMware servers
Het resultaat van dit onderzoek zal bestaan uit een werkend proof-of-concept. De focus zal liggen op de inzetbaarheid, bruikbaarheid, stabiliteit, schaalbaarheid en performance van de technologieen. Het project zal uitgevoerd worden bij ASP4all B.V. te Huizen
Martin Maas <mmaas=>asp4all.nl>

Richard de Jong <rjong=>os3.nl>
Bas Eenink <bas=>os3.nl>
R

P
1
22

Beveiliging grote overheids organisatie: CERT procedures.

Bij de organisatie is een Computer Emergency Team, CERT, ingericht verspreid over de organisatie. Vragen:
  • Is de setup conform best practices?
  • Hoe kan een CERT het beste worden uitgetest?
Ir. E.J. Kuiper

Gert Bon <gbon=>os3.nl>
Jimmy Mace <mace=>os3.nl>
R

P
2
24

Beveiliging grote overheids organisatie: Vertrouwd Toegangspad.

Voor het genuanceerd toegang bieden tot systemen en applicaties is het concept Vertrouwd Toegangspad ontwikkeld als modern alternatief voor een Logisch Gesloten Technische Infrastructuur.
Vragen:
  • Is dit concept marktconform?
  • Is dit concept haalbaar?
Ir. E.J. Kuiper

Steffen van Loon <steffen=>os3.nl>
Fangbin Liu
<fliu=>science.uva.nl>
R

P
2
27

Covert channels.

Hoe kan informatie ongezien naar buiten worden gesmokkeld op (bedrijfs)netwerken? Denk aan het gebruik maken van mogelijke don't care bits in IP headers, het vullen van payload met interessante gegevens (b.v. het versturen van als vol gemarkeerde ICMP record route pakketten met hele andere data in de payload) en misbruik op applicatieniveau (HTTP GET met daar achteraan 'secret' data). Na inventarisatie van bestaande idee�n en PoC's (tunneling over DNS etc.) en het uitwerken van nieuwe idee�n kan er ge�xperimenteerd worden met eigen PoC's. Er kan ook nagedacht worden over mechanismen om mogelijk al bestaande dan wel ontwikkelde testimplementaties te detecteren: wellicht maakt de blackhat-community al grootschalig gebruik van geheime kanalen. Het beoogde resultaat is een rapport met een beschrijving van (on)mogelijkheden om het e.e.a. praktisch uit te voeren en mogelijke kanalen te detecteren. Wij zullen Mark en Matthijs voor kerst het e.e.a. aan relevante informatie doen toekomen om zo te zorgen voor een solide basis.
Eric Nieuwland <Nieuwland.Eric=>kpmg.nl>

Matthijs Koot <mrkoot=>os3.nl>
Marc Smeets <msmeets=>os3.nl>
R

P
1
28

De theorie achter en de eigenschappen van praktisch veel toegepaste versleutelalgoritmes voor wachtwoorden.

Denk hierbij b.v. de verschillende mechanismen zoals beschikbaar in Windows, Oracle, MSSQL en Cisco apparatuur (mits van toepassing: ook WPA PSK). Wat zijn de gebruikte karaktersets? Welke theoretische grootte heeft de keyspace (karakterset ^ N * beperkingen)? Welke praktische grootte (denk b.v. aan keiharde limieten inherent aan het gebruik van bepaalde opslagmechanismen en gebruikte algoritmen)? Hoe ziet een voorbeeldberekening er uit? Hoe zit het met portability (geen/account specifieke/machine specifieke salting) tussen gelijksoortige systemen en wat zijn dan de gevolgen voor de toepasbaarheid van rainbow tables? Hoeveel crypts/seconde kunnen er worden berekend (en afgeleid daarvan: welke lengte kun je in een dag berekenen, hoe lang heb je ongeveer nodig voor 4/6/8/10 karakters)? Wat zal de toekomst brengen (Moore's law, inpact van 64-bits hardware voor b.v. DES gebaseerde hashing, etc.)? Het beoogde resultaat is een rapport waarmee het risico van gebruikte mechanismen ingeschat kan worden. Welke wachtwoordlengte is benodigd om 'veilig' te zijn tegen blackhats voor een specifieke toepassing voor nu en in de toekomst? Tevens kunnen er n.a.v. de gemaakte voorbeeldberekeningen bijvoorbeeld PoC plugins geschreven worden om rainbow tables te genereren voor algoritmes welke hiervoor geschikt zijn. Wij zullen Steffen en Gert voor de kerst een voorbeeld m.b.t. Oracle en andere interessante documentatie doen toekomen om houvast te hebben.
Jeroen van Beek <vanBeek.Jeroen=>kpmg.nl>

Steffen van Loon <steffen=>os3.nl>
Gert Bon <gbon=>os3.nl>
R

P
1
29

SURFnet IDS.

Ten aanzien van het SURFnet IDS project (http://ids.surfnet.nl) de volgende onderwerp:
Het begin van het onderzoek wordt de honeypot Nepenthes bekeken. Het onderzoek zal zich richten op de werking van Nepenthes in het vangen van malware. Aan de hand van de binnengekomen meldingen van Nepenthes zal bekeken worden of er nog malware tussendoor glipt zonder dat Nepenthes hier iets mee doet.
Als dit onderdeel is afgerond wordt gekeken naar het eventuele gebruik van andere honeypots (bv. mwcollect, qdetect, honeyd) en tools voor het IDS. Er worden in ieder geval een aantal andere honeypots onderzocht en eventueel getest. Van sommige honeypots is namelijk bekend dat de ontwikkeling stil staat. Binnen SURFNet is een aantal maanden terug gekozen voor Nepenthes, maar daarna is niet meer gekeken naar andere honeypots. Als er honeypots en tools zijn welke een meerwaarde bieden voor het huidige IDS dan wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgenomen binnen het IDS.
Als de tijd het toe laat wordt ook nog gekeken naar TCP fingerprinting en naar een full interactive honeypot. Nepenthes is high interactive honeypot en een andere type honeypot is de full interactive honeypot. De honeypot laat de malware zijn gang gaan en als de malware klaar is wordt het systeem afgesloten om de schade te analyseren De sensoren binnen het IDS zijn gebaseerd op Knoppix. Het zou verdacht zijn als malware een TCP fingerprint doet en terugkrijgt dat het een Knoppix systeem is terwijl de malware net een aanval heeft gedaan op een lek in Microsoft Windows.
Rogier Spoor <rogier.spoor=>SURFnet.nl>

Mark Meijerink
<mark=>os3.nl>
Jonel Spellen
<jspellen=>os3.nl>
R

P
1
31

Ictivity VoIP Consultancy

Ictivity heeft een bepaalde klantomgeving, bestaande uit twee locaties, te weten Amsterdam en Eindhoven, waar VoIP moet worden uitgerold. De klant heeft Ictivity de opdracht gegeven om te kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Als eerste zal dan ook een onderzoek moeten worden verricht naar de mogelijkheden van VoIP en de functie-eisen van de klant. Dit onderzoek zal bestaan uit verschillende fases.
Om te beginnen zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld om een correcte planning te maken. Daarna zal een inventarisatie van de huidige netwerk van de klant worden uitgevoerd, hierbij moet gedacht worden aan een gedetailleerd overzicht van de aanwezige netwerkcomponenten, hun eigenschappen en hun huidige werkzaamheden. Verder wordt gekeken naar de aanwezige verbindingen tussen de locaties en bijvoorbeeld het aantal patchpunten. Vervolgens zullen de behoeftes van de klant in kaart worden gebracht, zodat de nieuwe omgeving hierop volledig kan worden afgesteld. Dit zal een duidelijk beeld moeten vormen over de functionele eisen van het de klant. Met deze eisen kan een functioneel ontwerp worden opgezet met daarin een gedetailleerd overzicht van de aanwezige en gewenste functies en diensten, te denken aan backup, huntgroepen, voicemail, beveiliging etc. Met behulp van dit functioneel ontwerp, en de informatie van de aanwezige componenten en diensten, kan vervolgens een technisch ontwerp worden opgezet, met daarin een overzicht van de vereiste apparatuur, eventuele aanpassingen aan het huidige netwerk, en nieuwe technieken die moeten worden ingepast in het bestaande netwerk. Uiteindelijk zal dit onderzoek een consultancy rapport moeten opleveren met een maatwerk oplossing voor VoIP voor deze klant. Hierbij speelt ook een kosteneconomisch overzicht ook een belangrijke rol en zal het consultancy rapport ook moeten worden gepresenteerd.
Belangrijke punten binnen de onderzoeksopdracht zijn dan ook: planning, inventarisatie, (functionele) klantbehoeftes, functionele en technisch ontwerp, budgettaire mogelijkheden en rapportage en presentatie.
Ewout van Dijck <ewout.van.dijck=>ictivity.nl>

Rens Jorissen <rjorissen=>os3.nl>
Rob Prickaerts
<rprickaerts=>os3.nl>
R

P
1
33

"Cut Through Switching/routing" op een Internet Exchange.

Het idee van "cut through routing/switch" is dat een deel van het verkeer in een netwerk niet volgens de normale paden gerouteerd of ge-switched wordt, maar dat hiervoor een pad tussen twee punten in het netwerk wordt gecre�erd buiten de "normale" infrastructuur om. Dit kan interessant zijn om capaciteit beter te verdelen of de performance tussen twee punten in het netwerk te optimaliseren.

Voorbeeld: Het AMS-IX netwerk is gebouwd volgens een zognaamd HUB/Spoke model. Dit betekend dat klanten aansluiten op een zogenaamde edge switch. Deze edge switches zijn niet direct met elkaar verbonden, maar verkeer tussen edge switches wordt gerouteerd (op laag 2, Ethernet) via een zogenaamde core switch (de hub). Er zijn in totaal 9 van deze edge switches. Voor sommige verkeersstromen tussen twee edge switches kan het mogelijk interessant zijn om die niet via e core switch te routeren maar een (tijdelijke) directe koppeling te maken tussen twee edge switches.

Een dergelijk "cut through" pad wordt natuurlijk alleen maar gemaakt indien voldaan wordt aan een aantal criteria. Men kan hierbij denken aan een minimale hoeveelheid verkeer tussen twee eindpunten waarbij de verwachting is dat die verkeersstroom een vooraf gedefinieerde minimale tijd blijft bestaan.

Het zou interessant zijn om te onderzoeken of een dergelijk aanpak zinvol is binnen een Ethernet platform als AMS-IX. Zaken die te onderzoeken zijn:

1: Wat voor gegevens heeft men nodig om een beslissing te nemen een "cut through" pad te cre�ren.
2: Een outline voor de benodigde hard en software om iets dergelijk te realiseren. Ik kan me voorstellen dat men een server heeft met analyse software die vervolgens een photonic switch aanstuurt om een fiber pad te cre�ren tussen twee interfaces op twee switches.
3: Wat zijn de specifieke consequenties van een dergelijk aanpak voor een Ethernet platform. Zonder meer zullen "cut through" paden loops in de Ethernet infrastructuur cre�ren. Hoe hier mee om te gaan ? "Cut through" paden maken we dedicated voor een bepaalde datastroom, maar zonder maatregelen zal de switch daar adressen over gaan leren en ongecontroleerd verkeer over sturen, hoe hier mee om te gaan ? Unidirectional paden? Andere oplossingen ?
Henk Steenman <henk.steenman=>ams-ix.net>

Rene Jorissen <rjorissen=>os3.nl>
Lourens Bordewijk <lbordewijk=>os3.nl>
R

P
2
35

Integration of MPI support in a large-scale grid deployment.

More and more, tightly-coupled parallel applications that used to run only on supercomputers are being ported to use the Message Passing Interface (MPI) library to be subsequently run on (Linux) cluster architectures. And as these clusters in the scientific domain are increasing couples together in grids, use of MPI via grid interfaces should to be supported. To date, only small-scale test beds have made such MPI job submission possible (both within a single cluster as well as across different sites), but this is not a feature of the production grids such as the LHC Computing Grid and the EGEE Infrastructure.

In this project, you will investigate the requirements for automatic large-scale deployment of MPI on a global scale in the operational grid infrastucture, build and configure the MPI libraries for the grid nvironment to be distributed via APT, and integrate this in the automatic installation and configuration tools ("YAIM") for the LCG and EGEE grid.

The specific aim is to demonstrate actual integration of MPI support in the production grid, and prove that MPI job submission to newly installed sites is successful. You will report on the extensibility of the YAIM architecure, the scaling and dependency aspects of the MPI library with respect to the current grid middleware, and the specific modifications of the grid middleware to support MPI.
David Groep <davidg=>science.uva.nl>
Jeff Templon <templon=>nikhef.nl>
Louis Poncet <Louis.Poncet=>cern.ch>

Richard de Jong <rjong=>os3.nl>
Matthijs Koot <mrkoot=>os3.nl>
R

P
2
36

Voice over IP.

Het doel van dit onderzoek is om voor het bedrijf Mediparc een zo volledig mogelijk advies te formuleren met betrekking tot de implementatie, risico's en alternatieven van Voice over IP. De bedoeling is om enerzijds een prognose te geven over de toekomst van het breed ge ??mplementeerde Session Initiation Protocol (SIP) en anderzijds de kwaliteit, schaalbaarheid en risico?s in kaart te brengen van een implementatie van Voice over IP.
Tevens zal er onderzoek plaatsvinden naar alternatieven voor VoIP bij uitval. De achterliggende gedachte is dat het landelijke alarmnummer en politie te allen tijde beschikbaar moet zijn.
De uitvoering van het pro ject zal bestaan uit een literatuuronderzoek naar relevante artikelen over VoIP en SIP, een VoIP-testomgeving om onderzoek te doen naar technische aspecten en het schrijven van een verslag van dit project om de onderzoeksvragen zo goed en zo objectief mogelijk te kunnen beantwoorden
Rob Denekamp <r.denekamp=>mediparc.nl>

Bas Eenink <bas=>os3.nl>
Antoine Schonewille
<talitwan=>os3.nl>
R

P
2
38

GMPLS.

GMPLS is een uitbreiding op MPLS en behelst een set van protocollen welke samen control plane functionaliteiten bieden. Het control plane biedt een aantal functionaliteiten in een netwerk, voorbeelden
hiervan zijn:
  • signaling
  • routing
  • link management.
In de IP wereld worden deze functionaliteiten verzorgd door routing protocollen zoals OSPF en ISIS.

Met MPLS kunnen Label Switched Paths door een IP netwerk gemaakt worden. GMPLS breidt dit uit naar lagere lagen in de OSI stack. Denk hierbij in het bijzonder aan fiber, DWDM en TDM (SDH/SONET). Uiteindelijk is het de bedoeling dat een eindgebruiker een verzoek doet aan het control plane, met als vraag: "geef mij een pad van A naar Z" deze vraag kan eventueel ook nog extra attributen bevatten zoals, delay, bandbreedte en explicit route eisen.

De GMPLS protocol suite bestaat op dit moment voornamelijk uit RSVP-TE signaling) en OSPF-TE (routing). Van beide protocollen zijn open source implementaties beschikbaar. Deze opdracht omvat het in kaart brengen van en testen van deze software, met als uiteindelijk doel een testomgeving te hebben om GMPLS gerelateerde protocollen te testen.

In het lab zal een eenvoudige testopstelling gemaakt worden met enkele hosts en een of meerdere Ethernet switches.

De studenten zullen zodoende een beter inzicht krijgen in hoe in toekomstige netwerken control plane technologie�n toegepast kunnen worden en kennis op doen van protocollen uit de GMPLS protocol suite met als resultaat een goed beeld van wat GMPLS kan bieden en hoe dit de verschillende protocollen werken en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
Ronald van der Pol <rvdp=>sara.nl>
Paola Grosso  <grosso=>science.uva.nl>

Rob Prickaerts <rprickaerts=>os3.nl>
Mark Meijerink
<mark=>os3.nl>
R

P
2
39

Benefits and tradeoffs of application-specific WAN acceleration technologies on different latency and loss scenarios.

Growing bandwidth demand by corporate users has created a market for application-aware "WAN acceleration platforms", i.e. devices that help make optimal use of all available bandwidth by eliminating protocol inefficiencies. The Juniper WX platform helps improve application performance over WAN links with a number of transport and application-specific optimisations; the goal of this project is to evaluate the performance benefits and tradeoffs encountered when deploying the WX platform over links with
different delay, jitter and loss characteristics.

**Detailed description

The candidates will be expected to:

Familiarize themselves with the WX platform, its features and configuration. Find a way to simulate links with different characteristics using the available tools. Develop and execute a test plan to evaluate WX performance in different scenarios.

**Deliverables

WX configuration and setup.
Application servers configuration and setup.
Test plan and results.

Tools/resources needed:
Juniper will provide a lab setup consisting of the WX-series hardware, a few servers that can be used to simulate realistic application load, and the use of the available JTAC traffic generators and analyzers. In addition to these, the candidates are encouraged to use any of the freely avaliable network analisys and simulation tools.
Saverio Pangoli <spangoli=>juniper.net>

Dirk-Jan van Helmond <dirkjan=>os3.nl>
Marc Smeets <msmeets=>os3.nl>
R
P
2

Presentations-rp2

Wednesday july 5th in room z011 at Kruislaan 413, NL-1098 SJ Amsterdam.
Time
#RP
Title
Name(s)
RP
10h00
Welcome, introduction. Cees de Laat
10h10
22
Beveiliging Belastingsdienst: CERT Gert Bon,  Jimmy Mace 2
10h50

Pauze

11h10
33
"Cut Through Switching/routing" op een Internet Exchange. Rene Jorissen, Lourens Bordewijk 2
11h50
35
Integration of MPI support in a large-scale grid deployment
Richard de Jong, Matthijs Koot 2
12h30
Lunch

13h30
24
Beveiliging Belastingsdienst: Vertrouwd Toegangspad Steffen van Loon, Fangbin Liu 2
14h10 36
Voice over IP. status en toekomst Bas Eenink, Antoine Schonewille
2
14h50

Pauze

15h10
38
GMPLS Rob Prickaerts, Mark Meijerink 2
15h50
39
Benefits and tradeoffs of application-specific WAN acceleration technologies on different latency and loss scenarios.
Dirk-Jan van Helmond, Marc Smeets 2
16h30

Afsluiting Cees de Laat
16h35

Borrel


Presentations-rp1

Presentations wednesday feb 8th in room z009 at Kruislaan 413, NL-1098 SJ Amsterdam.
Time
#RP
Title
Name(s)
RP
10h00
Welcome, introduction. Cees de Laat
10h15 31
Ictivity VoIP Consultancy. Rens Jorissen, Rob Prickaerts 1
10h45
Pauze

11h00 11
Veiligheid c.q. beveiliging van de SURFnet IDS dienst. Lourens Bordewijk, Jimmy Mace 1
11h30 12
DNS statistieken bruikbaar als spy-, ad-, malware, botnet en virus detector? Dirk-Jan van Helmond, Antione Schonewille
1
12h00
Lunch

13h00 19
Virtualisatie en distributie.
Richard de Jong, Bas Eenink 1
13h30
27
Covert channels.
Matthijs Koot, Marc Smeets 1
14h00 28
Versleutelalgoritmes voor wachtwoorden. Steffen van Loon, Gert Bon 1
14h30
Pauze

14h45 29
SURFnet IDS project honeypot.
Mark Meijerink, Jonel Spellen 1
15h15 7
HPC Parallel File System. Fangbin Liu 1
15h45
Evaluation, discussion.
Cees de Laat
16h15
End